Xalça və xalıların təmizlənməsi

Biz xalça və xalı örtüklərinin peşəkar avadanlıq vasitəsi ilə yerində təmizləmə xidmətini təklif edirik. Bu məqsədlə ekoloji cəhətdən təmiz, qoxusuz və ya xoş qoxulu maddələrdən istifadə olunur. Xalça və xalı örtükləri kirlənmə səviyəsi və vorsunun ölçüsünə görə yerində təmizlənə bilməməsi halında biz onların alınıb xüsusi xalça avadanlıqlarında yuyulub, qurudulub sizə çatdırılmasını təmin edirik.

- Xalça və xalıların yerində təmizlənməsi
- Xalça və xalıların yuyulması
- Kovrolit örtüklərin yerində təmizlənməsi


Yumşaq mebellərin təmizlənməsi

Biz yumşaq mebellərin (divan, kreslo, matras və s.) peşəkar avadanlıq vasitəsi ilə yerində təmizləmə xidmətini təklif edirik. Bu məqsədlə ekoloji cəhətdən təmiz, qoxusuz və ya xoş qoxulu maddələrdən istifadə olunur.

- Divanların kimyəvi təmizlənməsi
- Kresloların kimyəvi təmizlənməsi
- Matrasların kimyəvi təmizlənməsi
- Yumşaq stulların kimyəvi təmizlənməsi
- Dəri örtüklü mebellərin təmizlənməsi